Vilistlased

ELSA on avatud kõikidele õigusteadust tudeerivatele üliõpilastele ning noortele õiguspraktikutele, kes peavad lugu ELSA eesmärkidest ning toetavad ELSA arengusuundi.

ELSA vilistlasena on Sul võimalus jääda ELSAga seotuks ka pärast liikmeperioodi.

Vilistlaseks astumiseks tuleb täita avaldus ning tasuda ELSA Estonia ühekordne vilistlasmaks 20 EUR. Vilistlase staatust ei pea erinevalt liikme staatusest uuendama igal õppeaastal.
(MTÜ ELSA Estonia, EE347700771001218939, LHV Pank – selgituseks enda nimi ning “vilistlane”. Näiteks: Jüri Saar, vilistlane)

ELSA on tema vilistlased. Olla vilistlane on privileeg!
Vilistlaseks saad astuda siin!

 

Järgnevalt on välja toodud mõned vilistlaste õigused:

  • Võimalus olla valitud revisjonikomisjoni

  • Võimalus võtta osa üritustest ja kasutada ühingu abi ning teenuseid

  • Esitada ühingu ja osakondade juhatustele ettepanekuid ühingu tegevust puudutavates küsimustes

 

Väljavõte ELSA Estonia põhikirjast:

15. Vilistlaseks arvamine
15.1 Ühingu vilistlaseks saada sooviv isik esitab avalduse Ühingu Juhatusele ja maksab üldkoosolekul kinnitatud vilistlaste liikmemaksu.
15.2 Vilistlaseks on õigus saada Ühingu liikmel:
15.2.1 kes on olnud Ühingu liige vähemalt üks aasta ja kes ei õpi akrediteeritud õigusteaduse bakalaureuse- või magistriõppekaval;
15.2.2 kellel puuduvad võlgnevused Ühingu ees.
15.3 Ühingu liikme vilistlaseks arvamise üle otsustab Ühingu Juhatus.
15.4 Ühingu liikme vilistlaseks arvamise otsuse järgselt lõpeb vastava isiku liikmelisus käesoleva põhikirja ja seaduse mõistes.

16. Vilistlaste ja auliikmete õigused
16.1 Ühingu vilistlasel ja auliikmel on õigus:
16.1.1 viibida Ühingu Üldkoosolekul ja Osakonna Üldkoosolekul hääleõiguseta;
16.1.2 esitada Ühingu Juhatusele ja Osakondade Juhatustele ettepanekuid Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
16.1.3 võtta osa üritustest ja kasutada Ühingu abi ning teenuseid;
16.1.4 loobuda vilistlase või auliikme staatusest.