Tegevusvaldkonnad
S&C
 

Seminaride ja konverentside (S&C) valdkond võimaldab osalejatel õppida rohkem teemade kohta, mida tavaliselt ülikoolis väga palju ei kajastata. S&C eesmärgiks on anda tudengitele positiivne õppimiskogemus erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste ürituste kaudu nagu kokteiliõhtud, õppereisid Eesti siseselt ja välismaale, ELSA Delegations programm ning rahvusvahelised konverentsid (nt ELSA Law School).

 

AA

 

Akadeemiliste tegevuste (AA) valdkond on üheks võtmevaldkonnaks ELSA tegevuses. Akadeemiliste tegevuste valdkond kätkeb endas mitmeid erinevaid üritustevorme ning on olulieks hüppelauaks juuratudengi õpingutes. Akadeemiliste tegevuste valdkonda kuuluvad näiteks õigusalaseid karjäärivõimalusi tutvustavad Lawyers@Work üritused , traditsiooniline ELSA Day ning õigusalaste õpitubade korraldamine. Lisaks sellele on võimalik kandideerida ka LRG projekti (Legal Research Group), et luua õpingute käigus suuremas mastaabis lisaväärtust. Kokkuvõttes on AA valdkonna eesmärk pakkuda koolitunni sisuga võrreldavat kogemust kuid oluliselt hubasemas keskkonnas.

 

STEP

 

STEP (Student Trainee Exchange Program) on ELSA võrgustiku poolt korraldatav praktikaprogramm, mis toob kokku praktikavõimalusi 43 erinevast riigist. Eesmärgiks on pakkuda ELSA liikmetele võimalust minna praktikale välismaale. Välismaal praktika läbimine tähendab võimalust tutvuda teistsuguse õigussüsteemiga ning saada väärtuslik rahvusvaheline kogemus. Praktikat on võimalik teha erinevates õigusbüroodes, firmades, pankades, ülikoolides – seega nii era- kui ka avalikes institutsioonides. Praktikat võib teha nii lühi- kui ka pikaajaliselt, kahest nädalast kuni kahe aastani.

ELSA4Schools

ELSA4Schools on noorelt noorele programm, mis panustab keskkooliõpilaste õigusteadlikkusse. Meie noorte juristide ja õigustudengite eesmärk on õpilaste silmaringi õigus-elulistes küsimustes laiendada ning seeläbi haridust mitmekesistada. Õppeaasta jooksul külastatakse erinevaid keskkoole üle Eesti ja peetakse õigusteemalisi loenguid. Kui avalik esinemine ning ühiskonna õigusteadlikkuse tõstmine huvitavad väljakutsed tunduvad, võta ELSA-ga ühendust ja mine tundi andma!

 

MCC

Harjutuskohtu võistlused (inglise keeles Moot Court Competitions) kujutavad õigusteaduse üliõpilase jaoks praktilist õpimeetodit, mis jäljendavad tervikliku kohtuprotsessi. Harjutuskohtuvõistlused hõlmavad erinevaid õiguse valdkondi ja kohtupidamise viise. Võistlusel osalemine annab tudengile võimaluse rakendada praktilisi oskuseid ning arendada kõnekunsti, mis on lahutamatu osa juristide töös. Lisaks sellele panevad harjutuskohtud proovile võistleja loogilise mõtlemise, analüüsivõime, reaktsioonikiiruse ja oskuse töötada meeskonnas. Harjutuskohtu võistlused annavad juuratudengile ainulaadse võimaluse näitlikult esindada klienti, seadmata ohtu kliendi huve. Kuigi enamikel võistlustel selgub võitja, siis osalejate hulgas pole kaotajaid, kuna omandatud teadmised on auhinnaks kõigile osalenutele.