Struktuur

ELSA kõrgeimaks organiks on rahvusvaheline juhatus, kuhu kuulub kaheksa liiget, kes töötavad kõik täisajaga vabatahtlikult ELSA peakontoris Brüsselis. Liikmed valitakse üheks aastaks kevadisel rahvusvahelisel üldkoosolekul.

 

Riiklikul tasandil juhivad ELSA tööd rahvuslikud grupid. Eestis on selleks ELSA Estonia. Rahvuslikku gruppi kuulub 8 juhatuse liiget: president, peasekretär, varahoidja, STEP asepresident (Students’ Trainee Exchange Programme), marketingi asepresident, akadeemiliste tegevuste asepresident, seminaride ja konverentside asepresident ning harjutuskohtu võistluste asepresident. Rahvusliku grupi funktsioon on koordineerida ELSA tööd siseriiklikul tasandil ning organiseerida rahvusvahelisi üritusi Eestis.

 

Rahvuslikud grupid jaotuvad omakorda osakondadeks. Aastal 2013 alustasid tööd kaks kohalikku gruppi: ELSA Tallinn ja ELSA Tartu. Osakondade funktsioon on korraldada ELSA  tööd kohalikul tasandil ning ürituste kaudu panustada õigustudengite teadmistesse ning kogemustesse. Osakondade juhatustesse kuulub tüüpiliselt viis liiget.