Revisjonikomisjon

Revisjonikomisjon on ühingu kontrollorgan, mille liikmed valitakse ühingu liikmete ja vilistlaste hulgast ühingu üldkoosoleku otsusega üheks aastaks. 

 

Revisjonikomisjoni ülesandeks on hinnata ühingu jätkusuutlikkust, tegevuse eesmärgipärasust ja ühingu töö efektiivsust. Selleks vaatab revisjonikomisjon üle ühingu tegevuse möödunud aastal, sealhulgas vara kasutamise, planeeritud ürituste toimumise, seatud eesmärkide saavutamise jm. Revisjonikomisjon esitab korralisele ühingu üldkoosolekule aruande. Revisjonikomisjon märgib ära ühingu saavutused ja nõrgad kohad ning teeb ettepanekuid nende parandamiseks.

 

 

Revisjonikomisjonil on õigus:

 

  • Kontrollida ühingu varalist olukorda, pangaarveid ning raamatupidamisdokumente;

  • Viibida ühingu juhatuse ja osakonna juhatuse ühistel koosolekutel ja olla informeeritud ühingu juhatuse ja osakondade juhatuste otsustest;

  • Kutsuda kokku erakorraline üldkoosolek vastavalt seaduses kirjeldatud korrale.

Revisjonikomisjoni liikmed:

 

  • Doris Abe

  • Agnia Gotlieb

Revisjonikomisjoniga saab ühendust – revisjonikomisjon@elsaestonia.org