Mis on harjutuskohtu võistlus? Harjutuskohtu võistlused (inglise keeles Moot Court Competitions) kujutavad õigusteaduse üliõpilase jaoks praktilist õpimeetodit, mis jäljendavad tervikliku kohtuprotsessi. Harjutuskohtuvõistlused hõlmavad erinevaid õiguse valdkondi ja kohtupidamise viise. Võistlusel osalemine annab tudengile võimaluse rakendada praktilisi oskuseid ning arendada kõnekunsti, mis on lahutamatu osa juristide töös. Lisaks sellele panevad harjutuskohtud proovile võistleja loogilise mõtlemise, analüüsivõime, reaktsioonikiiruse ja oskuse töötada meeskonnas. Harjutuskohtu võistlused annavad juuratudengile ainulaadse võimaluse näitlikult esindada klienti, seadmata ohtu kliendi huve. Kuigi enamikel võistlustel selgub võitja, siis osalejate hulgas pole kaotajaid, kuna omandatud teadmised on auhinnaks kõigile osalenutele. 

 

ELSA korraldatavad võistlused: ELSA tudengiorganisatsioon korraldab Euroopas kahte suuremat harjutuskohtu võistlust: John H. Jackson Moot Court Competition ning European Human Rights Moot Court Competition (EHRMCC). 

 

Võistlustest lähemalt: John H. Jackson, varasema nimega EMC2on ELSA suurim harjutuskohtu võistlus. Antud võistlusel simuleeritakse WTO (World Trade Organisation) vaidluste lahendamise süsteemi. Võistkonnad saavad ettevalmistuseks ning juriidiliseks analüüsiks fiktiivse kaasuse, mille kohta tuleb esitada nii süüdistaja kui ka kaitsja argumendid. Argumendid kantakse ette WTO ja kaubandusõiguse ekspertidele.  Võistluse eesmärgiks on arendada tudengite teadmiseid rahvusvahelise kaubandusõiguse ning WTO vaidluste lahendamise protseduuride osas. Võistlus toimub inglise keeles. 

Osalemiseks tuleb kokku panna 2 – 4 liikmeline võistkond ning esitada kirjalikult süüdistaja ja kaitsja poolne argumentatsioon (NB! Võistlusel on osalemistasu). Sellele järgnevad eelvoorud, kust Šveitsis, Genfis toimuvasse finaalvooru pääsevad vaid 20 parimat võistkonda.

 

Täpsem info: https://johnhjacksonmoot.elsa.org/about/

 

European Human Rights Moot Court Competition (EHRMCC) ehk Euroopa Inimõiguste harjutuskohtu võistlus on üks Euroopa suurimaid inimõigustega seonduvaid harjutuskohtu võistluseid. Antud võistlusel käsitletakse protseduure, mille alusel lahendatakse kaebus Euroopa Inimõiguste Kohtus. Võistlusel osalejad saavad unikaalse võimaluse tutvumaks Euroopa Inimõiguste konventsiooni põhimõtete ja nende rakendamisega praktilise kaasuse lahendamisel. Võistlus toimub inglise keeles. 

 

Osalemiseks tuleb kokku panna 2 – 4 liikmeline võistkond, millel võib olla kuni kaks juhendajat. Seejärel peab kirjalikult esitama mõlema menetluspoole argumentatsiooni, mille alusel valitakse välja finaalvoorus osalejad. Finaalvooru pääsevad 20 parimat võistkonda ning võistlus leiab aset Strasbourgis Euroopa Inimõiguste Kohtu ruumides. 

 

Täpsem info: https://ehrmcc.elsa.org/about/


Eestis korraldab ELSA Estonia omanäolist võistlust nimega Fairy Tale Moot Court. Võistlus seisneb kaasuse lahendamises fiktiivses õigusruumis, kus tegelasteks on üldteada muinasjuttudest tuntud tegelased. Kuna võistlus leiab aset fiktiivses õigusruumis, siis seal osalemaks ei ole vaja eelnevat ettevalmistust, vaid keskendutakse oraatorlikele oskustele, loogilisele mõtlemisele, reaktsioonivõimele ning juriidilisele analüüsile. Võistlus toimub eesti keeles. 

 

Osalemiseks tuleb kokku panna 3 liikmeline võistkond, mis vastab registreerimiseks vajalikele nõuetele. Olles komplekteerinud võistkonna, jääb üle vaid registreeruda. Täpsem info ning juhendid on tulekul.