Liikmelisus

ELSA on avatud kõikidele õigusteadust tudeerivatele üliõpilastele ning noortele õiguspraktikutele, kes peavad lugu ELSA eesmärkidest ning toetavad ELSA arengusuundi.

 

ELSA on tema liikmed. Olla liige on privileeg!
Liikmeks saad astuda siin!       

ELSA liikmeks olemine võimaldab Sul:

  • Olla üks väärtustatud liige ELSA 53 000 liikmest koosnevast võrgustikust.

  • Arendada oma akadeemilisi oskusi erinevate konverentside, seminaride ning koolituste kaudu.

  • Saada lähemalt tuttavaks õigusala professionaalide ning austatud praktikutega.

  • Leida palju uusi tuttavaid ning õppida tundma erinevaid kultuuriruume.

  • Omandada meeskonnatööks vajalik ning avardada oma maailmapilti.

  • Võtta osa STEP-i praktika konkursitest.

Väljavõte ELSA Estonia põhikirjast:

 

      “10.2. Ühingu liikmeks võib olla: 

  1. akrediteeritud õppekava järgi akadeemilise kõrghariduse astmes õppiv isik, kui nimetatud õppekava sisaldab vähemalt poole ulatuses õigusteaduslikke õppeaineid; 

  2. isik, kelle poolt käesoleva lõike punktis 1. nimetatud õppekava läbimisest on möödunud vähem kui kolm aastat”

ELSA liikmestaatuse saamiseks ei ole vaja teha muud, kui täita online liitumisankeet ning maksta ära liikmemaks, mis on 15€ õppeaastas.

ELSA liikmeks astumine võimaldab osaleda kõikidel ELSA Estonia, ELSA Tallinna ja ELSA Tartu selle õppeaasta üritustel. ELSA üritusteks ühe õppeaasta jooksul on ligi 40 erinevat seminari, konverentsi ja akadeemilist üritust, kus osalevad õigusvaldkonna spetsialistid Eestist ja mujalt. Samuti saavad ELSA liikmed kandideerida ELSA loodud praktikakohtadele välismaal ning võtta osa ELSA rahvusvahelistest konverentsidest, suveülikoolidest ja delegatsioonidest organisatsioonidesse nagu UNESCO, Council of Europe jne. Muidugi pakume lisaks üritustel omandatud teadmistele meeldivat seltskonda, maitsvaid suupisteid ning meeleolukaid sotsialiseerumisvõimalusi.

NB! Õppeaasta kestab 1. augustist järgmise aasta 1. augustini

Lisainformatsiooni saamiseks kirjuta: secgen@elsaestonia.org või elsa@elsaestonia.org