KANDIDEERI DIREKTORIKS!

Kui tunned, et Sinu õppeaastast on veel puudu see miski, mis lisab koolielule vürtsi, soovid olla osa erialasest tudengiorganisatsioonist, töötada suurepärases meeskonnas ning korraldada juuratudengitele üritusi, mis muuhulgas muudavad Eesti õigusteaduse maastikku, siis kandideeri ELSA direktoriks!

ELSA Estonia, ELSA Tartu ja ELSA Tallinna juhatused

ootavad oma meeskonda direktoreid

järgmistesse valdkondadesse:

 • Academic Activities

 • Seminars & Conferences

 • Moot Court Competitions

 • Marketing

 • Student Trainee Exchange Programme

 • ELSA4Schools

 • Regulations

Tegevusvaldkondade tutvustused:

 • Academic Activities (AA)

Akadeemiliste tegevuste valdkond kätkeb endas mitmeid erinevaid ürituste vorme ning on oluliseks hüppelauaks juuratudengi õpingutes. Sellesse valdkonda kuuluvad näiteks õigusalaseid karjäärivõimalusi tutvustavad Lawyers@Work üritused, traditsiooniline ELSA Day, läbirääkimiste võistluse ning töövarjupäeva korraldamine. Kokkuvõttes on AA valdkonna eesmärk pakkuda koolitunni sisuga võrreldavat kogemust, kuid oluliselt hubasemas keskkonnas.

 • Seminars & Conferences (S&C)

Seminaride ja konverentside valdkond võimaldab osalejatel õppida rohkem teemade kohta, mida tavaliselt ülikoolis väga palju ei kajastata. Valdkonna tegevuste eesmärgiks on anda tudengitele positiivne õppimiskogemus erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste ürituste kaudu nagu kokteiliõhtud, õppereisid Eesti siseselt ja välismaale, suveülikoolid, ELSA Delegations programm ning rahvusvahelised seminarid ja konverentsid.

 • Moot Court Competition (MCC)

Harjutuskohtute valdkonna eesmärgiks on läbi kohtuvaidluste simulatsiooni arendada juuratudengite argumenteerimisoskust. MCC tegevuste raames korraldatakse aastas advokaadibüroode ning muude partneritega koos näiteks Fairy Tale Moot Court võistlust ning promotakse rahvusvahelisi ELSA harjutuskohtuvõistlusi.

 • Marketing (MKT)

Ükski organisatsioon ei saa läbi turunduseta ning nii on see ka ELSAs. Marketingi ülesandeks on hallata nii ELSA kodulehte kui ka sotsiaalmeediakontosid. Lisaks sellele tegeleb marketingi valdkond ELSA sündmuste reklaammaterjalide koostamise ning jäädvustamisega. Valdkond vastutab muuhulgas ka organisatsiooni üleüldise mainekujunduse eest.

 • Student Trainee Exchange Programme (STEP)

STEP on ELSA võrgustiku poolt korraldatav praktikaprogramm, mis toob kokku praktikavõimalusi 43 erinevast riigist. Eesmärgiks on pakkuda ELSA liikmetele võimalust minna praktikale välismaale. STEPi valdkonna ülesandeks on korraldada praktikavahetusi ning toetada Eestisse saabunud välispraktikante. Lisaks sellele tuleb otsida ka uusi praktikavõimalusi ning teha tihedalt koostööd rahvusvahelisel tasemel.

 • ELSA4Schools (E4S)

ELSA4Schools on noorelt noorele programm, mis panustab keskkooliõpilaste õigusteadlikkusse. Kuidas? Kui tsiteerida meie riigikohtu esimeest Priit Pikamäed: “Jätke nüüd see juura kõrvale ja küsige tervemõistuslikult!”, sest nii me teemegi – läbi interaktiivsete loengute haritakse keskkooliõpilasi elulistel teemadel. Meie noorte juristide ja õigustudengite eesmärk on õpilaste silmaringi õigus-elulistes küsimustes laiendada ning seeläbi haridust mitmekesistada. Õppeaasta jooksul külastatakse erinevaid keskkoole üle Eesti ja peetakse õigusteemalisi loenguid. ELSA4Schoolsi valdkond tegeleb eelkõige loengutepidajate koolitamise, loengumaterjalide koostamise ning koolikülastuste organiseerimisega.

Kandideerima on oodatud kõik tegusad ja uutele kogemustele avatud juuratudengid, kes soovivad aidata ELSA juhatuste liikmeid nende ülesannete täitmisel ja ELSA eesmärkide elluviimisel. Kandideerimisprotsess saab alguse 10. septembril. Kandideerimiseks lae üles oma CV ja vasta küsimustele direktoritekonkursi kodulehel:

https://marketing4elsa.wixsite.com/direktoritekonkurss

Lisainfo leiate Facebookist: https://www.facebook.com/events/1025256897654889/ 

ELSA direktorite valimise valdkondade ka
ELSATartuJuhatus_21.JPG
ELSAEstonia_2.jpg
41371579_1992539274370931_20471436986128

ELSA Estonia

ELSA Tartu

ELSA Tallinn