ELSA Estonial on au kutsuda teid osalema esimesele rahvusvahelisele Fairy Tale Moot Court võistlusele!


Avaliku esinemise oskus on tulevastel juristidel üks tähtsamaid. Kahtlemata on oskus oma õiguslikke argumente arusaadavalt väljendada väga oluline, olenemata sellest kas kasutame neid kohtuniku veenmiseks või oma kliendile kindlustunde tagamiseks. Tekib küsimus, kuidas me arendame ja täiustame neid oskusi – loomulikult harjutuskohtus!

Fairy Tale Moot Court on rahvusvaheline kahepäevane harjutuskohtuvõistlus, mille suulised voorud on läbinisti üles ehitatud muinasjuttudele. Kaasus avaldatakse harjutuskohtu esimesel päeval, mistõttu ei nõua üritus eelnevat ettevalmistamist.

Erinevalt teistest harjutuskohtuvõistlustest toob Fairy Tale Moot Court esile sõnaosavuse, selgete veenvate argumentide esitamise ning nende analüüsimise, kuivõrd osalemine ei eelda põhjalikku ettevalmistust. Võistkonnad koosnevad kolmest osalejast ning need võib (aga ei pea) komplekteerida eelnevalt nagu on täpsustatud registreerimistaotluses.

Võistluse voorudel jagavad punkte väljapaistvad õigusteadlased ja juristid. Võistluse finaalvoor toimub õiguskantsleri büroos. Harjutuskohtu kavasse kuulub ka meelelahutuslik programm, mis hõlmab muuhulgas ka üritust vanalinnas.

Osalemistasu: 15 €
Majutustasu: 13 €
Toimub: 23. – 24. aprill 2016

Registreeruda saab kuni 11. aprillni aadressil http://goo.gl/forms/QHw4stQR9U.

Täiendava informatsiooni saamiseks kirjuta aadressile aa@elsa.ee.