Esseekonkursi tulemused

ELSA Estonia ja advokaadibüroo VARUL esseevõistluse tulemused on selgunud!

 

I koha saavutas Sven Anton teemaga „Kas Eesti tsiviilõigus on omaks võtnud karistusliku kahjuhüvitamise kontseptsiooni? Analüüs teoorias kui ka praktikas“ ja võitis tasustatud praktikakoha advokaadibüroos VARUL. Tööga on võimalik tutvuda 

 

Lisaks Sven Antoni tööle tunnustas ELSA hindamiskomitee kahte loomingulist tööd, mille autorid kutsutakse lisaks esseevõistluse võitjale büroo tänuüritusele. Nendeks on Kristjan Tuule essee teemal „Kooseluseaduse jõustumine kui perekonnaõiguse probleem“ ja Liis Sepa essee teemal „Tagasiulatuv elatisenõue koos põlvnemise tuvastamisega“. Kristjan Tuule tööga on võimalik tutvuda          ja Liis Sepa tööga on võimalik tutvuda

 

ELSA Estonia ja advokaadibüroo VARUL tänavad kõiki osalejaid ja õnnitlevad võitjaid.