ELSA-st

ELSA organisatsioonil on tänaseks seljataga 39 tegevusaastat. ELSA võrgustikku kuulub nüüdseks üle 51000 tudengi 44-st Euroopa riigist, 375-st õigusteaduskonnast. ELSA missiooniks on anda oma panus õigusharidusse ja edendada üksteise mõistmist ning rahvusvahelist koostööd juuratudengite vahel.

 

ELSA Estonia kui ELSA rahvuslik grupp on tegutsenud 19 aastat. Selle aja jooksul on liikmeskond tublisti kasvanud ning nüüdseks on meil üle 400 liikme, kes õpivad Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas (õppekohaga nii Tartus kui ka Tallinnas), Tallinna Ülikooli Õigusakadeemias või Tallinna Tehnikaülikooli Õiguse Instituudis. Lisaks tegutsevad kaks kohalikku gruppi ELSA Tallinn ja ELSA Tartu. See on muutnud organisatsiooni tööd efektiivsemaks ning lähendanud ELSA-t juuratudengitele.

 

ELSA Estonia eesmärk on pakkuda Eesti juuratudengitele kõiki ELSA võrgustiku hüvesid, eelkõige laiendada nende silmaringi ning anda võimalus ka selliste valdkondadega tutvumiseks, mida õppekavas ei leidu. Peame oluliseks nii praktikas rakendatavate kui ka teoreetiliste aktuaalsete teemade käsitlemist, andes tudengitele võimaluse osaleda vastavates diskussioonides. Samuti pakume üliõpilastele võimalust olla ühiskondlikult aktiivsed ning loome võimalusi enesetäiendamiseks ja kasulike kogemuste omandamiseks.

 

Kogu meie tegevus on suunatud juuratudengite ühendamisele, karjääri- ja õppimisvõimaluste tutvustamisele, enesetäiendamisvõimaluste pakkumisele ning silmaringi avardamisele. Oma eesmärkide saavutamiseks nii rahvusvahelisel tasandil kui ka Eestis, on ELSA-l viis peamist tegevusvaldkonda: akadeemilised tegevused (Academic Activities, AA), seminarid ja konverentsid (Seminars and Conferences, S&C), rahvusvaheline praktikavahetusprogramm (Students Trainee Exchange Programme, STEP), ELSA4Schools (E4S) ning harjutuskohtuvõistlused (Moot Court Competitions, MCC). Nendest viimane ehk harjutuskohtuvõistlused sai vastuvõetud ELSA Estonia tegevusprogrammi 2016. aasta kevadel eesmärgiga arendada kohtuvaidluste simulatsiooni teel argumenteerimisoskust.

 

Loe MTÜ ELSA Estonia põhikirja

 

Vaata ka ELSA International’i kodulehte!

 

 

Struktuur

ELSA kõrgeimaks organiks on rahvusvaheline juhatus, kuhu kuulub üheksa liiget, kes töötavad kõik täisajaga vabatahtlikult ELSA peakontoris Brüsselis. Liikmed valitakse üheks aastaks kevadisel rahvusvahelisel üldkoosolekul.

 

Riiklikul tasandil juhivad ELSA tööd rahvuslikud grupid. Eestis on selleks ELSA Estonia. Rahvuslikku gruppi kuulub 9 juhatuse liiget: president, peasekretär, varahoidja, STEP asepresident (Students’ Trainee Exchange Programme), marketingi asepresident, akadeemiliste tegevuste asepresident, seminaride ja konverentside asepresident, ELSA4Schools ning harjutuskohtu võistluste asepresident. Rahvusliku grupi funktsioon on koordineerida ELSA tööd siseriiklikul tasandil ning organiseerida rahvusvahelisi üritusi Eestis.

 

Rahvuslikud grupid jaotuvad omakorda osakondadeks. Aastal 2013 alustasid tööd kaks kohalikku gruppi: ELSA Tallinn ja ELSA Tartu. Osakondade funktsioon on korraldada ELSA  tööd kohalikul tasandil ning ürituste kaudu panustada õigustudengite teadmistesse ning kogemustesse. Osakondade juhatustesse kuulub tüüpiliselt viis liiget.

Tegevusvaldkonnad
S&C

Seminaride ja konverentside (S&C) valdkond võimaldab osalejatel õppida rohkem teemade kohta, mida tavaliselt ülikoolis väga palju ei kajastata. S&C eesmärgiks on anda tudengitele positiivne õppimiskogemus erinevate siseriiklike ja rahvusvaheliste ürituste kaudu nagu kokteiliõhtud, õppereisid Eesti siseselt ja välismaale, ELSA Delegations programm ning rahvusvahelised konverentsid (nt ELSA Law School).

 

AA

 

Akadeemiliste tegevuste (AA) valdkond on üheks võtmevaldkonnaks ELSA tegevuses. Akadeemiliste tegevuste valdkond kätkeb endas mitmeid erinevaid üritustevorme ning on olulieks hüppelauaks juuratudengi õpingutes. Akadeemiliste tegevuste valdkonda kuuluvad näiteks õigusalaseid karjäärivõimalusi tutvustavad Lawyers@Work üritused , traditsiooniline ELSA Day ning õigusalaste õpitubade korraldamine. Lisaks sellele on võimalik kandideerida ka LRG projekti (Legal Research Group), et luua õpingute käigus suuremas mastaabis lisaväärtust. Kokkuvõttes on AA valdkonna eesmärk pakkuda koolitunni sisuga võrreldavat kogemust kuid oluliselt hubasemas keskkonnas.

 

STEP

 ​

STEP (Student Trainee Exchange Program) on ELSA võrgustiku poolt korraldatav praktikaprogramm, mis toob kokku praktikavõimalusi 43 erinevast riigist. Eesmärgiks on pakkuda ELSA liikmetele võimalust minna praktikale välismaale. Välismaal praktika läbimine tähendab võimalust tutvuda teistsuguse õigussüsteemiga ning saada väärtuslik rahvusvaheline kogemus. Praktikat on võimalik teha erinevates õigusbüroodes, firmades, pankades, ülikoolides – seega nii era- kui ka avalikes institutsioonides. Praktikat võib teha nii lühi- kui ka pikaajaliselt, kahest nädalast kuni kahe aastani.

ELSA4Schools

ELSA4Schools on noorelt noorele programm, mis panustab keskkooliõpilaste õigusteadlikkusse. Meie noorte juristide ja õigustudengite eesmärk on õpilaste silmaringi õigus-elulistes küsimustes laiendada ning seeläbi haridust mitmekesistada. Õppeaasta jooksul külastatakse erinevaid keskkoole üle Eesti ja peetakse õigusteemalisi loenguid. Kui avalik esinemine ning ühiskonna õigusteadlikkuse tõstmine huvitavad väljakutsed tunduvad, võta ELSA-ga ühendust ja mine tundi andma!

MCC

Harjutuskohtu võistlused (inglise keeles Moot Court Competitions) kujutavad õigusteaduse üliõpilase jaoks praktilist õpimeetodit, mis jäljendavad tervikliku kohtuprotsessi. Harjutuskohtuvõistlused hõlmavad erinevaid õiguse valdkondi ja kohtupidamise viise. Võistlusel osalemine annab tudengile võimaluse rakendada praktilisi oskuseid ning arendada kõnekunsti, mis on lahutamatu osa juristide töös. Lisaks sellele panevad harjutuskohtud proovile võistleja loogilise mõtlemise, analüüsivõime, reaktsioonikiiruse ja oskuse töötada meeskonnas. Harjutuskohtu võistlused annavad juuratudengile ainulaadse võimaluse näitlikult esindada klienti, seadmata ohtu kliendi huve. Kuigi enamikel võistlustel selgub võitja, siis osalejate hulgas pole kaotajaid, kuna omandatud teadmised on auhinnaks kõigile osalenutele. 

ELSA Estonia majandusaasta aruanded

09/10   10/11   11/12   12/13   13/14   14/15   15/16   16/17   17/18

ELSA Estonia järgib oma tegevuses vabaühenduste tegevuse eetilisi põhimõtteid (leitav https://heakodanik.ee/vabauhenduste-eetikakoodeks/).