Advokaadibüroo VARUL esseevõistlus

Tasustatud praktikakoht kõlab nagu helesinine unistus?

 

ELSA Estonia ja advokaadibüroo VARUL esseevõistluse parimale autorile see võimalus avanebki.

 

 

 

 

Ootame Sind osalema, kui oled bakalaureuse III kursuse või magistritudeng ning Sul on huvi kirjutada eraõiguse problemaatikast. Sina valid, kas käsitled võla-, asja-, perekonna-, pärimis- või tööõigus valdkonda, peaasi, et kirjutad just enda mõtteid seoses valitud teema ja valdkonna problemaatikaga.

 

Muuhulgas võid konkurssile esitada ka juba õppetöö käigus esitatud akadeemilised kirjutised, kui viid need konkursitingimuste järgi esseevormi. Mõlemal juhul peab essee olema maksimaalselt 5 lehekülge! Konkursi täpsemad tingimused allpool.

 

Essee kirjutamise töö ja vaev tasub end kindlasti ära, kuna parima töö autor võetakse tasustatud praktikale advokaadibüroos VARUL, lisaks kutsutakse parimate tööde autorid advokaadibüroo VARUL kontorisse tänuüritusele ning loomingulisemad esseed avaldatakse ELSA Estonia lehel.

 

Esseevõistlusel osalemiseks esita enda essee hiljemalt 3. jaanuariks 2016 aadressile aa@elsa.ee!

 

 

Esseevõistluse tingimused:

 

I Konkursi eesmärk:
1.1. Konkursi eesmärk on korraldada esseekonkurss teemal “Eraõiguse problemaatika”.
1.2. Oodatud on kõik esseed, mis käsitlevad mistahes problemaatikat võla-, asja-, perekonna-, pärimis- ning tööõiguse valdkondades.
1.3. Konkursi eesmärk on edendada  üliõpilaste akadeemilist õiguslikku mõttemaailma, loovust ja väljendusoskust.

 

II Üldtingimused:
2.1. Konkursi korraldajad on MTÜ ELSA Estonia ja advokaadibüroo VARUL.
2.2. Konkurss on avalik ja sellel võib osaleda akrediteeritud õigusteaduskonna õppekava järgi vähemalt bakalaureuseõppe III kursusel õppiv juuratudeng.
2.3. Iga tudeng võib konkursil osaleda ühe esseega.
2.4. Konkursist ei tohi osa võtta MTÜ ELSA ESTONIA juhatuse liige ega osakondade ELSA Tallinn ja ELSA Tartu juhatuse liige.

 

III. Hindamine ja essee nõuded:
3.1. Töid hindab  esseekonkursi korraldajate poolt määratud hindamiskomisjon.
3.2. Nõuded esseele:
3.2.1. Essee pikkus on maksimaalselt 5 lehekülge.
3.2.2. Essee on vabas vormis esitatud üliõpilase subjektiivne õiguslikku argumentatsiooni kätkev  mõttearendus, essees on originaalselt esitatud autori ideed ning töö vastab üldistele vorminõuetele, vajadusel viidatakse kasutatud allikatele.
3.2.3.   Konkursile on oodatud ka kõik juba õppetöö käigus esitatud akadeemilised kirjutised, mis on antud konkursitingimustega kooskõlla viidud. Antud konkursitöös peaks aga esindatud olema eelkõige just autori enda originaalsed ideed, küll aga vajadusel viidatakse ka kasutatud allikatele.
3.2.4. Essee esitatakse 1,5 reavahega Times New Roman šriftis 12 punkti tähekõrgusega, ca 2000 tähemärki leheküljel ehk 30 rida leheküljel. Lehekülje vabaks ääreks jäetakse vasakule 3 cm, üles ja alla  2 cm, paremale 2 cm. Tekstilõigud eraldatakse täiendava reavahega või taandreaga.

 

IV Tööde esitamine:
4.1. Tööde esitamise lõpptähtaeg on 3. jaanuar 2016.
4.2. Tööd tuleb esitada meiliaadressile aa@elsa.ee.

 

V Tunnustamine ja auhinnad:
5.1. Esseevõistluse auhinnaks esimesele kohale on tasustatud praktika koht advokaadibüroos VARUL

5.2. Parimad esseed avaldatakse ELSA Estonia kodulehel.
5.3. Parimad kirjutajad on oodatud tänuüritusele.

 

VI Muu:
6.1 MTÜ ELSA Estonial ja advokaadibürool VARUL on õigus teha muudatusi konkursi tingimustes.